“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Vidvinkel

Välkommen till Vidvinkel!

Jag hjälper dig med att förkorta vägen och tiden till det liv du vill leva och den business du vill driva.

Nina Engstrand heter jag och mitt företag heter Vidvinkel. Vidvinkel valde jag som namn eftersom det så väl representerar det jag jobbar med och vill hjälpa individer och företag att åstadkomma. Att vidga sin vinkel, se saker ur ett nytt perspektiv, hitta nya möjligheter och vägar, att inte sitta fast!

Tillsammans med mig kan du skapa klarhet, ljus och hopp och säkra att det blir tydliga nästa steg i ditt liv eller företag.

Detta är de olika sätten jag jobbar med för att hjälpa dig möjliggöra detta:

Nina Engstrand

1:1 workshop: Change Your Game!

Fokusera på det du älskar i din business, öka intäkterna och väx ditt företag! "Change Your Game" är en process för att få insikt i det som ger och tar energi i din business. Du kommer att bli klar över vad du vill och behöver eliminera, automatisera och fokusera på för att driva det företag du vill driva samtidigt som du ökar kassaflödet och har möjlighet att växa ditt företag i enlighet med det som är viktigast för dig. Längd: 1,5 h

Vidvinkelcoachning

Sitter du fast i samma mönster eller vanor? Saknar du klarhet om vad som är viktigt i ditt liv, vad som ger och vad som tar energi? Eller vill du hitta nya tankar och vägar kring hur du vill leva och jobba? Med hjälp av vidvinkelmetodens tre steg kommer du att kunna: 1. Identifiera - få klarhet om ditt nuläge och nästa inspirerade steg. 2. Expandera - skapa det tänkesätt, de verktyg och metoder du behöver för att bli redo för det nya du vill skapa i ditt liv eller yrkesliv. 3. Agera - skapa din egen verktygslåda för att säkra att du har det stöd du behöver i vardagen och kraftfullt tar steg mot din nya verklighet.

Money Mindset Coachning

Många gånger har vi omedvetna eller undermedvetna föreställningar och blockeringar kring pengar, som gör att vi hindrar flödet eller till och med saboterar flödet. Flödet av pengar. En av dina viktigaste resurser för att kunna ha den inverkan du förtjänar och önskar är intäkter, det vill säga pengar! Vad det är som står i vägen för dig kommer vi att identifiera under våra tre sessioner tillsammans. Money Mindset coachning i tre steg: 1. Identifiera - hur ser din specifika situation ut och vad vill du skapa? Vad är det som hindrar eller blockerar dig? 2. Expandera - nu då du har koll på det som hindrar eller blockerar dig gällande pengar och resurser, hur vill du expandera ditt tänk, dina val, din plan? 3. Agera - dags att börja agera på en ny spelplan. Nu är det Inverkan och Intäkt som gäller! Jag hjälper dig att utveckla planen för ditt liv och/eller företag för att attrahera de resurser du vill ha.
Visit us
Share This