“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Gestalt & Impro

Vi kombinerar traditionella metoder med kunskaper och arbetssätt från improvisationsteater och skådespeleri för att hjälpa grupper och individer att komma vidare.

Grupputveckling – Vi hjälper grupper att ha roligare, bli tryggare och komma varandra närmare. Vår teambuilding ger energi, uppmuntrar förmågan att lyssna och fördjupar relationer genom att tala om våra beteenden och hur vi påverkar varandra.

Tala inför publik – Vi hjälper dig som individ att utvecklas som talare, antingen med enskild coaching eller i grupp.  Fokuset är att fånga människors uppmärksamhet, våga släppa fram sin spontanitet och bättre få kontakt med dem du talar med. Vi hjälper både dig som tycker det är jobbigt att tala inför andra och dig som vill utvecklas som talare.

Johan Lidman

Teambuilding – Teamkänsla

Teamkänsla uppstår när tillit finns i gruppen, alla ser varandras behov och vill ta hjälp av varandra . Det leder till större arbetsglädje och effektivare samarbete. Något många organisationer vill uppnå. Läs mer om hur du kan höja teamkänslan i din grupp med Teambuilding på vår hemsida.

Teambuilding – Insikt

Ni får en workshop som fokuserar på att ge var och en bättre förståelse för sina egna och andras beteenden och hur de kan kompletteras för att bättre möta omgivningen. I teambuilding INSIKT använder vi metoden kärnkvadranter, för att få syn på våra egna beteenden och hur vi påverkar varandra. Genom egen reflektion och gruppövningar skapas en väg framåt för förändring. Aktiviteten kan även utvidgas för att få syn på gruppbeteenden.

Coachning Tala inför publik

Vi träffas ett antal tillfällen där vi jobbar med just dina utmaningar du får öva upp din förmåga att tala inför publik. Mellan tillfällena kommer du att få specifika uppgifter och övningar.

Teambuilding – Kreativ

Ni får en workshop med mycket energi samtidigt som kreativiteten i gruppen höjs. Vi ger verktyg för att ni själva ska kunna lösa just de utmaningar ni står inför. Vill ni så arbetar vi under workshopen med att hitta lösningar på en konkret utmaning eller problem just ni står inför. Teambuilding KREATIV fokuserar på spontanitet, associationsförmåga och att bygga vidare på andras idéer. Det är övningar för att var och en ska få tilltro till sig själv, bli en god lyssnare och hitta sina spontana motorer.
Du kommer att få arbeta med viktiga och generella aspekter för att skapa närhet och få människor att vilja lyssna på dig. Du kommer successivt i en trygg miljö, gå från att stå i gruppen, till att stå framför gruppen. På ett lekfullt sätt kommer du få framföra ditt budskap ock öka din förståelse hur du kan få en publik att lyssna på dig. Det här är en utbildning både för dig som tycker det är jobbigt att stå inför andra och för dig som vill utvecklas som talare.
Share This