“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Gestaltakademin

Gestaltakademin har sedan 1976 erfarenhet av att ge utbildningar som ger varaktigt resultat, både gällande personlig utveckling och organisationers potential. Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra – oavsett om det gäller privata eller arbetsrelationer. Det är vad gestaltmetodiken bygger på och som vi utgår från i våra utbildningar. Genom träning, spegling, feedback och andra metoder utvecklar våra utbildningar förmågan att hantera komplexitet och dilemman. Organisationsutbildningarna fokuserar även på förmågan att samtidigt ta hänsyn till att organisationer infattar människor.

Våra utbildningar utvecklar förmågan att hantera komplexitet och dilemman och att tillvarata människors hela potential.

Gestaltakademin erbjuder Europas mest heltäckande utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Vårt Terapeutprogram är ackrediterat av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) sedan drygt 10 år. I Europa finns totalt 29 ackrediterade institut som erbjuder gestaltutbildningar.

Helena Törnblom

Monica Hagbok

Visit us
Visit us
Share This