“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Perspektivo

Att se sammanhang växa

Vi grundade perspektivo för att vi på djupet vill inspirera människor att blomstra, på sitt eget sätt. Det gör vi genom att genom att förmedla insikter om den egna inre visdomen som finns i oss alla. Vi axlar rollen i att inspirera, bidra till utveckling som följs upp med struktur och vägledning.

Istället för att stå och hojta på barrikaderna så är vårt syfte snarare att tända människors inre ljus baserat på deras egen förståelse av hur de kan må bra själva samtidigt som de, på sitt eget sätt, bidrar till en bättre värld för oss alla. Så att var och en tar eget ansvar för sina känslor och upplevelser samtidigt som de kan hjälpa andra att tända sina egna ljus.

Att se egen potential såväl som kraftfull samverkanskraft handlar för oss och våra samarbetspartners mycket om att identifiera och förverkliga nya perspektiv i takt med utveckling som börjar inifrån.

Anette Wallström

Visit us
Share This