“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

stillin’

stillin’ är ett projekt drivet av Skolyoga och finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med stillin’ är att nå ut med digitala hälsofrämjande verktyg till gymnasieelever. Vi tränar livsförmågor. Vi arbetar genom aktörs- och referensgrupper där vi möter både elever och lärare och bollar deras behov och utmaningar i skolan. Vi bidrar med kunskap, teknik, övningar och utbildning för att skapa optimala förutsättningar för personlig utveckling, hälsa och studiero.

Bakom stillin’ jobbar ett gäng drivna, erfarna och inspirerande individer. Vi samarbetar med elever, lärare och skolpersonal vilket gör det extra roligt att utforska hur vi ska ta oss an utmaningarna i skolans värld!

Visit us
Share This