“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Teamout

Vi håller utbildningar i ledarskap. I första hand erbjuder vi UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. För andra uppdrag tar vi kontakt med dig för att stämma av behov och önskemål.  För dessa uppdrag presenterar vi offert till dig.

Om UGL

UGL handlar om ledarens/medarbetarens roll och agerande i relation till övriga i arbetsgruppen. Den behandlar hur gruppen utvecklas och mognar och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling samt hur ledarskapet bäst anpassas till gruppens mognad. Utbildningen ger en förståelse för olika utvecklings-stadier i en grupp och behovet av olika ledarstilar. Utöver detta får deltagarna verktyg i bl a konflikthantering, kommunikation, feedback och beslutsfattning.

På det personliga planet ger utbildningen ökad självinsikt, förbättrad förmåga att förstå och kunna hantera konflikter, förbättrad förmåga att kommunicera tydligt samt att ge och ta emot konstruktiv feedback.

UGL är en utbildning som är kvalitetssäkrad av Försvarshögskolan.

 

Ann Bergman

Jarl Silfverberg

Ledarskapsutvekling/personlig utveckling

Teamout arrangerar ledarskapsutbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. En utbildning som ger dig ökad självinsikt och förståelse för den egna rollen i en grupp, förståelse för gruppdynamik samt en ökad förmåga till självledarskap.

Handledning

Individuell handledning på chefs och ledarnivå.

Föreläsningar

Föreläsningar för en arbets- eller företagsgrupp kring ledarskap eller annat område som exempelvis konflikthantering eller kommunikation.

Teamutveckling

Teamout skräddarsyr team och lagutvecklingsverksamheter för företag. Dessa inleds med kartläggning och planering i samverkan med aktuellt företag, därefter genomförande och utvärdering av insatsen/-erna.
Konflikthanteringsinsatser. Konflikter kräver och tar massa energi från medarbetare och chef, bättre att hantera dem än att de ligger och pyr och förgiftar gruppen.
Share This