“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Vinkelrätt – barnrättsperspektiv, utbildning & projektledning

Tove Kjellander är en erfaren och uppskattad konsult som arbetat med barns rättigheter sedan 2006. Genom företaget Vinkelrätt hjälper hon organisationer i alla olika sektorer att stärka barnrättsperspektivet i sitt arbete.

Kontakta Vinkelrätt om du behöver hjälp och stöd med att:

  • Utveckla eller genomföra konsultationer med barn och unga
  • Skapa eller genomföra barnkonsekvensanalyser
  • Utbildningar, föreläsningar eller stöd i arbetet med Barnkonventionen och barns rättigheter
  • Facilitering och planering av kreativa workshops med barn eller vuxna
  • Verksamhetsutveckling kopplat till barns rättigheter
  • Spännande och innovativa projekt där ni behöver barnrättsförstärkning i ert team
  • Moderering, processledning eller projektledning kopplat till barns rättigheter

 

 

Tove Kjellander

Visit us
Share This