“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

 

Välkommen till Transformation day!
En del av Digital@Idag 2oktober 2020

Klustrets intention är att skapa ett hållbart, blomstrande och mer medvetet samhälle genom att bidra med perspektiv på de mänskliga aspekterna av att leva och verka i den verklighet som växer fram drivet av digitaliseringen. Klustret förenar ett 50-tal verksamheter som alla delar denna intention. Vi kommer att dela med oss av många olika perspektiv på hur det är var vara människa och hur man kan jobba med sig själv och utveckla samarbetet med andra.

Programmet kommer att bestå av flera olika sessioner där vi blandar föreläsningar med interaktiva prova-på sessioner. Teman kommer att vara t.ex. personlig utveckling, samarbete på distans, ledarskap/medarbetarskap, digital transformation, innovation och hållbarhet. 

Program

8.30 “Klustret Online” – Incheckning

9.00 Flera parallella sessioner på mellan 20-60 minuter

12.00 “Klustret Online” – Virtuell lunch i mindre grupper dela erfarenheter och lär känna nya personer.

13.00 Flera parallella sessioner på mellan 20-60 minuter

15.30  Klustret Online – AW/Utcheckning – Vad tar vi med oss från dagen?

De parallella sessionerna kan vara webinarier, paneldialoger, prova-på-workshops m.m.